Uchwały Senatu

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA r.a. 2021/2022

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA r.a. 2020/2021

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA r.a. 2019/2020

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA r.a. 2018/2019 RZ

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA r.a. 2018/2019

PROGRAMY I EFEKTY UCZENIA SIĘ semestr zimowy r.a. 2020/2021
Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną (studia I i II stopnia)

KOREKTA PROGRAMÓW

PROGRAMY I EFEKTY UCZENIA SIĘ semestr letni r.a. 2019/2020 (rekrutacja zimowa)

PROGRAMY I EFEKTY UCZENIA SIĘ semestr zimowy r.a. 2019/2020

PROGRAMY STUDIÓW semestr letni r.a. 2018/2019 (REKRUTACJA ZIMOWA)

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

2020-12-08 14:12:16 : Dominika Twardowska, Wprowadzono wszystkie dokumenty na nowo z uwagi na usunięte pliki z Mediów
2020-11-06 14:55:50 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 34/2020 z dnia 22.10.2020 w sprawie zmiany terminu zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2020/2021 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2020-10-06 14:37:52 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu oraz Uchwałę Senatu Nr 22/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 23/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 26.06.2020 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-10-06 14:37:00 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu oraz Uchwałę Senatu Nr 22/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 23/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 26.06.2020 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-10-06 14:34:12 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 26/2020 i 27/2020 z dnia 30.09.2020
2020-10-01 08:36:28 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Załączniki do Uchwały Senatu Nr 26/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie dokonania korekty w programie i efektach uczenia się dla kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021 i do Uchwały Senatu Nr 27/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie dokonania korekty w programie i efektach uczenia się dla kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach drugiego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021
2020-10-01 08:36:24 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Załączniki do Uchwały Senatu Nr 26/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie dokonania korekty w programie i efektach uczenia się dla kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021 i do Uchwały Senatu Nr 27/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie dokonania korekty w programie i efektach uczenia się dla kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach drugiego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021
2020-09-30 15:48:15 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 79/2019 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021 oraz Uchwałę Senatu Nr 80/2019 z dnia 11.10.2019 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach drugiego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021 wraz z załącznikiem
2020-09-30 15:48:11 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 79/2019 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021 oraz Uchwałę Senatu Nr 80/2019 z dnia 11.10.2019 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na studiach drugiego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021 wraz z załącznikiem
2020-07-07 10:21:39 : Dominika Twardowska, Dodano Załączniki (plan i efekty) do Uchwały Senatu Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego r.a. 2019/2020
2020-07-06 09:39:59 : Dominika Twardowska, Załączono właściwy link do Uchwały Senatu Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na studiach I stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego r.a. 2019/2020 (zamiast Uchwały podpięty był program Z II st.)
2020-07-06 09:39:15 : Dominika Twardowska, Załączono właściwy link do Uchwały Senatu Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020 w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na studiach I stopnia w systemie niestacjonarnym o profilu praktycznym dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego r.a. 2019/2020 (zamiast Uchwały podpięty był program Z II st.)
2020-03-07 11:56:35 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 12/2020 z dnia 27.02.2020
2020-03-07 11:52:49 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 7/2020 z dnia 27.02.2020 wraz z załącznikiem Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 8/2020 z dnia 27.02.2020 wraz z załącznikiem Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 9/2020 z dnia 27.02.2020 wraz z załącznikiem Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020
2020-03-07 11:51:05 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 4/2020 z dnia 27.02.2020 wraz z załącznikiem
2020-02-15 15:06:25 : Michał Piłacki, Zmiana załącznika z uszkodzonego do Uchwała Senatu Nr 65/2019 z dnia 30.08.2019
2020-02-15 15:06:18 : Michał Piłacki, Zmiana załącznika z uszkodzonego do Uchwała Senatu Nr 65/2019 z dnia 30.08.2019
2019-09-16 07:58:53 : Dominika Twardowska, Usunięto załącznik/Dodano właściwy załącznik do Uchwały Senatu Nr 62/2019 z dnia 30.09.2019
2019-09-13 14:11:42 : Dominika Twardowska, Dodano właściwy załącznik do Uchwały Senatu Nr 61/2019 z dnia 30.08.2019
2019-09-13 13:27:26 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 56/2019 z dnia 30.08.2019 zmieniającą Uchwałę Senatu Nr 8/2019 z dnia 27.02.2019
2019-09-13 13:26:41 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 57/2019 z dnia 30.08.2019 zmieniającą Uchwałę Senatu Nr 9/2019 z dnia 27.02.2019
2019-09-13 13:25:59 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 58/2019 z dnia 30.08.2019 zmieniającą Uchwałę Senatu Nr 10/2019 z dnia 27.02.2019
2019-09-13 13:25:18 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 59/2019 z dnia 30.08.2019 zmieniającą Uchwałę Senatu Nr 11/2019 z dnia 27.02.2019
2019-09-13 13:24:24 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu NR 60/2019 Program i efekty uczenia się Pedagogika I st. r.a. 2019/2020
2019-09-13 13:23:52 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 61/2019 Program i efekty uczenia się Pedagogika II st. r.a. 2019/2020
2019-09-13 13:23:20 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 62/2019 z dnia 30.08.2019 Program i efekty uczenia się Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM r.a. 2019/2020
2019-09-13 13:22:38 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 64/2019 z dnia 30.08.2019 Program i efekty Zarządzanie I stopnia r.a. 2019/2020
2019-09-13 13:22:02 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 65/2019 z dnia 30.08.2019 Program i efekty uczenia się Zarządzanie II st. r.a. 2019/2020
2019-09-13 13:21:08 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 66/2019 z dnia 30.08.2019 Programy i efekty Inż. zarządzania r.a. 2019/2020
2019-06-25 15:24:27 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Uchwały Senatu Nr 32/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2020/ w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2019-06-25 15:20:18 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Uchwały Senatu WSZiP NR 31/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 8/2018 z dnia 25.04.2018 r. (zasady rekrutacji r.a. 2019/2020)
2019-04-05 13:10:10 : Dominika Twardowska, Wprowadzanie Uchwały Senatu Nr 22/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 8/2018 z dnia 25.04.2018 (zasady rekrutacji r.a. 2019/2020)
2019-03-12 11:34:52 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Uchwał Senatu Nr 4-11/2019 z dnia 27.02.2019 (efekty i programy studiów sem. letni r.a. 2018/2019 rekrutacja zimowa)
2019-03-09 13:12:56 : Dominika Twardowska, wprowadzenie Uchwały Senatu Nr 3/20219 z dnia 27.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 8/2018 z dnia 25.04.2018
2019-02-22 11:03:43 : Dominika Twardowska, zmiana załączników do Uchwał 8/2018, 50/2018; 51/2018 i 52/2018 (poprzednia wersja była z aplikacja zakrywającą nazwę uchwały)
2019-02-20 13:42:04 : Dominika Twardowska, Uchwała Senatu Nr 52/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej limity przyjęć w naborze zimowym r.a. 2018/2019 na kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia
2019-02-20 13:41:26 : Dominika Twardowska, wprowadzenie Uchwały Senatu Nr 51/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej limity przyjęć w naborze zimowym r.a. 2018/2019 na kierunek Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia
2019-02-20 13:40:37 : Dominika Twardowska, wprowadzenie Uchwały Senatu Nr 50/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej limity przyjęć w naborze zimowym r.a. 2018/2019 na kierunek Zarządzanie, studia pierwszego stopnia
2019-02-20 13:39:55 : Dominika Twardowska, wprowadzenie Uchwały Senatu Nr 8/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w r.a. 2019/2020
2018-12-01 11:33:04 : Dominika Twardowska, wprowadzenie zmian do uchwały 26 2017 dot. zasad rekrutacji r.a. 2018/2019
2018-12-01 11:32:25 : Dominika Twardowska, wprowadzenie Uchwały w sprawie zasad rekrutacji 26/2017

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (9 grudnia 2020)