Władze Uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
rektorat@wwszip.pl

Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych
Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko
rektorat@wwszip.pl

Kanclerz
mgr inż. Marek Zieliński
rektorat@wwszip.pl

Kwestor – Wicekanclerz
mgr Stanisława Fret
kwestor@wwszip.pl

Wytworzył: Michał Piłacki (26 listopada 2018)
Ostatnia zmiana: Michał Piłacki (27 listopada 2018)