Regulaminy

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W WSZIP Z/S W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

REGULAMIN STUDIÓW WSZIP

Obowiązujący od dnia 01.10.2020

Obowiązujący od dnia 01.10.2019

Obowiązujący do dnia 30.09.2019

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WSZIP

Obowiązujący od dnia 01.10.2020

Obowiązujący od 01.10.2019

Obowiązujący do 30.09.2019

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZIP Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

Obowiązuje od 01.10.2020

Obowiązuje od 01.10.2019

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2020-10-06 15:28:35 : Dominika Twardowska, Wprowadzono właściwe Zarządzenie Rektora Nr 29/2020 w sprawie zmiany ZR NR 13/2019 z dnia 28.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu oraz załączono tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu (pomyłka pisarska w dacie)
2020-10-06 13:36:50 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 16/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 10/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-10-06 13:33:23 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 16/2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 10/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSZiP
2020-09-30 12:05:22 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 29/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmiany ZR NR 13/2019 z dnia 28.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu oraz załączono tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-09-30 12:05:04 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 29/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmiany ZR NR 13/2019 z dnia 28.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu oraz załączono tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-09-30 12:03:42 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 29/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmiany ZR NR 13/2019 z dnia 28.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu oraz załączono tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-09-30 12:02:29 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 29/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmiany ZR NR 13/2019 z dnia 28.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu oraz załączono tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-05-22 11:24:37 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 9/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów organizowanych przez WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu (obowiązujący od r.a. 2020/2021) Wprowadzono ZR NR 10/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSZiP (obowiązujący od r.a. 2020/2021)
2020-05-22 11:24:31 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 9/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów organizowanych przez WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu (obowiązujący od r.a. 2020/2021) Wprowadzono ZR NR 10/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów WSZiP (obowiązujący od r.a. 2020/2021)
2020-05-09 09:38:13 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 9/2020 z dnia 30.04.2020 wraz z Regulaminem Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
2020-05-09 09:38:07 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 9/2020 z dnia 30.04.2020 wraz z Regulaminem Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
2020-05-09 09:37:37 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 9/2020 z dnia 30.04.2020 wraz z Regulaminem Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
2020-04-30 12:16:33 : Dominika Twardowska, Załączono Regulamin studiów podyplomowych i kursów WSZiP obowiązujący od 01.10.2020
2020-02-14 10:11:58 : Dominika Twardowska, Usunięto Regulamin Finansowy studiów I, II stopnia, JSM (załączony jest w zakładce opłaty za studia)
2020-02-07 09:51:37 : Dominika Twardowska, Załączono Regulamin Organizacyjny WSZiP (wszedł w życie z dniem 31.12.2019)
2020-02-07 09:51:33 : Dominika Twardowska, Załączono Regulamin Organizacyjny WSZiP (wszedł w życie z dniem 31.12.2019)
2020-02-07 09:48:50 : Dominika Twardowska, Załączono obowiązujący od dnia 31.12.2019 Regulamin Organizacyjny WSZiP
2019-10-01 11:17:43 : Dominika Twardowska, Załączono obowiązujący od 01.10.2019 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2019-10-01 09:45:10 : Dominika Twardowska, Załączono obowiązujący Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2019-10-01 09:34:03 : Dominika Twardowska, Usunięto Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
2019-09-13 11:52:08 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (Uchwała Senatu NR 54/2019 z dnia 30.08.2019)
2019-09-13 11:51:05 : Dominika Twardowska, Usunięcie z powodu utraty mocy Regulaminu Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przyjętych Uchwałą Senatu NR 34/2012 z dnia 26.09.2012 r.
2019-06-25 15:30:20 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Regulaminu Studiów WSZiP (obowiązujący do 30.09.2019)
2019-06-25 15:29:58 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych i kursów organizowanych przez WSZiP (obowiązujący do 30.09.2019)
2019-06-05 11:57:55 : Michał Piłacki, wprowadzenie wpisu - regulamin studiów WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w WAŁBRZYCHU
2019-06-05 10:31:02 : Dominika Twardowska, Dodano Regulamin Studiów Podyplomowych i kursów organizowanych przez WSZiP, 2019
2019-06-05 10:29:44 : Dominika Twardowska, Dodano Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej WSZiP, 2019
2019-04-09 12:17:40 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Regulamin Finansowy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu (08.04.2019)
2018-12-01 11:24:11 : Michał Piłacki, wprowadzenie wpisu - regulamin studiów podyplomowyvch
2018-12-01 11:05:51 : Dominika Twardowska, wprowadzenie pdf - Regulamin stypendialny
2018-12-01 10:52:05 : Michał Piłacki, wprowadzenie pdf - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
2018-12-01 10:46:53 : Michał Piłacki, wprowadzenie wpisu - Regulamin studiów WSZiP
2018-12-01 10:34:07 : Dominika Twardowska, wprowadzenie wpisu - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (12 lutego 2021)