Regulaminy

2020-02-14 10:11:58 : Dominika Twardowska, Usunięto Regulamin Finansowy studiów I, II stopnia, JSM (załączony jest w zakładce opłaty za studia)
2020-02-07 09:51:37 : Dominika Twardowska, Załączono Regulamin Organizacyjny WSZiP (wszedł w życie z dniem 31.12.2019)
2020-02-07 09:51:33 : Dominika Twardowska, Załączono Regulamin Organizacyjny WSZiP (wszedł w życie z dniem 31.12.2019)
2020-02-07 09:48:50 : Dominika Twardowska, Załączono obowiązujący od dnia 31.12.2019 Regulamin Organizacyjny WSZiP
2019-10-01 11:17:43 : Dominika Twardowska, Załączono obowiązujący od 01.10.2019 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2019-10-01 09:45:10 : Dominika Twardowska, Załączono obowiązujący Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2019-10-01 09:34:03 : Dominika Twardowska, Usunięto Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
2019-09-13 11:52:08 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (Uchwała Senatu NR 54/2019 z dnia 30.08.2019)
2019-09-13 11:51:05 : Dominika Twardowska, Usunięcie z powodu utraty mocy Regulaminu Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przyjętych Uchwałą Senatu NR 34/2012 z dnia 26.09.2012 r.
2019-06-25 15:30:20 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Regulaminu Studiów WSZiP (obowiązujący do 30.09.2019)
2019-06-25 15:29:58 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych i kursów organizowanych przez WSZiP (obowiązujący do 30.09.2019)
2019-06-05 11:57:55 : Michał Piłacki, wprowadzenie wpisu - regulamin studiów WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w WAŁBRZYCHU
2019-06-05 10:31:02 : Dominika Twardowska, Dodano Regulamin Studiów Podyplomowych i kursów organizowanych przez WSZiP, 2019
2019-06-05 10:29:44 : Dominika Twardowska, Dodano Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej WSZiP, 2019
2019-04-09 12:17:40 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Regulamin Finansowy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu (08.04.2019)
2018-12-01 11:24:11 : Michał Piłacki, wprowadzenie wpisu - regulamin studiów podyplomowyvch
2018-12-01 11:05:51 : Dominika Twardowska, wprowadzenie pdf - Regulamin stypendialny
2018-12-01 10:52:05 : Michał Piłacki, wprowadzenie pdf - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
2018-12-01 10:46:53 : Michał Piłacki, wprowadzenie wpisu - Regulamin studiów WSZiP
2018-12-01 10:34:07 : Dominika Twardowska, wprowadzenie wpisu - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (14 lutego 2020)