Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest wyższą szkołą, utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 3- 0145/139/TBM/96 z dnia 08.07.1996 roku. Uczelnia działa na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzącą kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. WSZiP jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych oraz Związku Uczelni Niepublicznych pod pozycją „102”.

W skład Uczelni wchodzi wydział:

Wydział Edukacji, Biznesu i Inżynierii

Dziekanat
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 848 56 00

tel. 74 842 31 72


2022-10-24 10:02:47 : Michał Piłacki, edycja adresu dziekanatu
2018-12-01 09:56:18 : Michał Piłacki, Wprowadzenie wpisu