Zarządzenia Rektora

Podział dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Podział dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Podział dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Podział dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w w roku akademickim 2018/2019

2021-11-20 14:20:09 : Dominika Twardowska, załączono prawidłowy załącznik do ZR NR 45/2021 z dnia 20.11.2021 (bez nazwy NIEAKTUALNE w lewym górnym rogu)
2021-11-20 08:40:37 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 45/2021 z dnia 20 listopada 2021 roku w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2021-11-20 08:40:26 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 45/2021 z dnia 20 listopada 2021 roku w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2021-10-09 13:21:43 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 40/2021 z dnia 29.09.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2021 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 01.09.2021 r. w sprawie funkcjonowania WSZiP z/s w Wałbrzychu w warunkach epidemii w semestrze zimowym
2021-09-24 15:31:56 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 34/2021 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie funkcjonowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu w warunkach epidemii w semestrze zimowym r.a. 2021/2022
2021-09-24 15:31:22 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 34/2021 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie funkcjonowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu w warunkach epidemii w semestrze zimowym r.a. 2021/2022
2021-06-26 14:22:38 : Dominika Twardowska, Dodano opis techniczny dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
2021-06-24 10:47:02 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Załączniki 1-6 do Zarządzenia Rektora NR 23/2021 z dnia 16.04.2021
2021-06-24 10:46:36 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Załączniki 1-6 do Zarządzenia Rektora NR 23/2021 z dnia 16.04.2021
2021-06-23 11:10:27 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Uchwałę Senatu NR 4/2021 z dnia 18.06.2021 Wprowadzono Uchwałę Senatu NR 4/2021 z dnia 18.06.2021 Wprowadzono Uchwałę Senatu Nr 21/2021 z dnia 18.06.2021
2021-05-28 10:20:06 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2021 z dnia 16.04.2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2021-04-17 10:10:04 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 22/2021 z dnia 16.04.2021 w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2021-04-17 10:09:29 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 22/2021 z dnia 16.04.2021 w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2020-12-08 10:26:20 : Dominika Twardowska, Wprowadzono: - Zarządzenie Rektora Nr 39/2020 z dnia 07.12.2020 w sprawie Regulaminu kształcenia zdalnego w WSZiP z/s w Wałbrzychu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 - Zarządzenie Rektora Nr 38/2020 z dnia 20.11.2020 w sprawie zwiększenia możliwości wykorzystania zasobów bibliotecznych i publikacji on-line na platformie IBUK LIBRA - Zarządzenie Rektora 37/2020 z dnia 20.11.2020 w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
2020-12-08 10:26:13 : Dominika Twardowska, Wprowadzono: - Zarządzenie Rektora Nr 39/2020 z dnia 07.12.2020 w sprawie Regulaminu kształcenia zdalnego w WSZiP z/s w Wałbrzychu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 - Zarządzenie Rektora Nr 38/2020 z dnia 20.11.2020 w sprawie zwiększenia możliwości wykorzystania zasobów bibliotecznych i publikacji on-line na platformie IBUK LIBRA - Zarządzenie Rektora 37/2020 z dnia 20.11.2020 w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
2020-11-21 12:41:53 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 35/2020 z dnia 20.11.2020 w sprawie Zarządzenie Rektora Nr 35/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w r.a. 2020/2021 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-11-06 14:55:08 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 34/2020 z dnia 22.10.2020 w sprawie zmiany terminu zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2020/2021 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2020-10-28 09:19:46 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 33/2020 z dnia 22.10.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów wyższych, legitymacji studenckiej oraz dokumentacji związanej z przebiegiem studiów przez absolwentów i studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2020/2021
2020-10-28 09:19:43 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 33/2020 z dnia 22.10.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów wyższych, legitymacji studenckiej oraz dokumentacji związanej z przebiegiem studiów przez absolwentów i studentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2020/2021
2020-10-09 14:47:37 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 31/2020 z dnia 08.10.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 23.09.2020 w sprawie częściowego przywracania funkcjonowania uczelni i warunków realizacji wybranych zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz zasad korzystania z infrastruktury, w sposób zapewniający bezpieczeństwo słuchaczom tych studiów, nauczycielom akademickim, pozostałym pracownikom oraz osobom trzecim, którym zezwolono na wstęp na teren WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-10-09 14:47:16 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 31/2020 z dnia 08.10.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Rektora WSZiP z/s w Wałbrzychu z dnia 23.09.2020 w sprawie częściowego przywracania funkcjonowania uczelni i warunków realizacji wybranych zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz zasad korzystania z infrastruktury, w sposób zapewniający bezpieczeństwo słuchaczom tych studiów, nauczycielom akademickim, pozostałym pracownikom oraz osobom trzecim, którym zezwolono na wstęp na teren WSZiP z/s w Wałbrzychu
2020-09-25 14:04:33 : Dominika Twardowska, Załączono właściwą treść ZR NR 28/2020 z dnia 23.09.2020
2020-09-25 14:04:26 : Dominika Twardowska, Załączono właściwą treść ZR NR 28/2020 z dnia 23.09.2020
2020-09-24 11:35:15 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 28/2020 z dnia 23.09.2020 w sprawie częściowego przywracania funkcjonowania uczelni i warunków realizacji wybranych zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz zasad korzystania z infrastruktury, w sposób zapewniający bezpieczeństwo słuchaczom tych studiów, nauczycielom akademickim, pozostałym pracownikom oraz osobom trzecim, którym zezwolono na wstęp na teren Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2020-09-10 14:31:17 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 27/2020 z dnia 09.09.2020 w sprawie organizacji zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych w r.a. 2020/2021 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2020-09-10 14:31:08 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 27/2020 z dnia 09.09.2020 w sprawie organizacji zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych w r.a. 2020/2021 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2020-08-11 13:54:07 : Michał Piłacki, Wprowadzono ZR 25/2020 z dnia 06 lipca 2020 w sprawie: wytycznych dla realizacji zajęć realizowanych metodą synchronicznego udziału wykładowców i studentów.
2020-07-01 09:33:04 : Dominika Twardowska, Podmieniono link do ZR NR 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 19/2020
2020-07-01 09:33:02 : Dominika Twardowska, Podmieniono link do ZR NR 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 19/2020
2020-06-30 13:32:26 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez Absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020
2020-06-30 13:32:19 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez Absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020
2020-06-30 13:29:10 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2020-06-30 13:26:24 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2020-06-13 09:06:58 : Dominika Twardowska, W ZR NR 17 2020 w par. 6 poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską
2020-06-13 09:06:26 : Dominika Twardowska, W ZR NR 17 2020 w par. 6 poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską
2020-05-30 14:24:26 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 17/2020 z dnia 30.05.2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-30 14:24:22 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 17/2020 z dnia 30.05.2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-30 14:23:29 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 17/2020 z dnia 30.05.2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-29 09:24:11 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 15/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-29 09:23:40 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 15/2020 z dnia 27.05.2020
2020-05-23 13:27:48 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 14/2020 z dnia 23.05.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu "zerowego"
2020-05-23 13:24:35 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 14/2020 z dnia 23.05.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu "zerowego"
2020-05-23 13:01:38 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 12/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów prowadzonych w WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wprowadzono ZR NR 13/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów na kierunkach studiów prowadzonych w WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-03-14 15:16:43 : Dominika Twardowska, Wprowadzono poprawione ZR NR 3/2020 z dnia 14.03.2020
2020-03-14 11:38:30 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 3/2020 z dnia 14.03.2020 w sprawie: w celu przeciwdziałania COVID-19
2020-03-12 10:08:36 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 2/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2019-11-21 08:31:05 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 30/2019 z dnia 20.11.2019 w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2019-04-05 13:15:50 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Zarządzania Nr 3/2019 Rektora WSZiP z dnia 27.03.2019 w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (20 listopada 2021)