Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez Absolwentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020

Zarządzenie Rektora Nr 17/2020 z dnia 30.05.2020 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Rektora Nr 15/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Rektora Nr 14/2020 z dnia 23.05.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu “zerowego”

Zarządzenie Rektora Nr 13/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie organizacji i egzaminów na kierunkach studiów prowadzonych w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Rektora Nr 12/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów prowadzonych w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Rektora Nr 3/2020 z dnia 14.03.2020 w sprawie w celu przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Rektora Nr 2/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podział dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020

Podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

2020-07-01 09:33:04 : Dominika Twardowska, Podmieniono link do ZR NR 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 19/2020
2020-07-01 09:33:02 : Dominika Twardowska, Podmieniono link do ZR NR 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 19/2020
2020-06-30 13:32:26 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez Absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020
2020-06-30 13:32:19 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych przez Absolwentów WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020
2020-06-30 13:29:10 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2020-06-30 13:26:24 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na r.a. 2021/2022 w WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
2020-06-13 09:06:58 : Dominika Twardowska, W ZR NR 17 2020 w par. 6 poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską
2020-06-13 09:06:26 : Dominika Twardowska, W ZR NR 17 2020 w par. 6 poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską
2020-05-30 14:24:26 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 17/2020 z dnia 30.05.2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-30 14:24:22 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 17/2020 z dnia 30.05.2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-30 14:23:29 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 17/2020 z dnia 30.05.2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-29 09:24:11 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 15/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-05-29 09:23:40 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 15/2020 z dnia 27.05.2020
2020-05-23 13:27:48 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 14/2020 z dnia 23.05.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu "zerowego"
2020-05-23 13:24:35 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 14/2020 z dnia 23.05.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu "zerowego"
2020-05-23 13:01:38 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 12/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów prowadzonych w WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wprowadzono ZR NR 13/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów na kierunkach studiów prowadzonych w WSZiP z/s w Wałbrzychu w r.a. 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-03-14 15:16:43 : Dominika Twardowska, Wprowadzono poprawione ZR NR 3/2020 z dnia 14.03.2020
2020-03-14 11:38:30 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 3/2020 z dnia 14.03.2020 w sprawie: w celu przeciwdziałania COVID-19
2020-03-12 10:08:36 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 2/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2019-11-21 08:31:05 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZR NR 30/2019 z dnia 20.11.2019 w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
2019-04-05 13:15:50 : Dominika Twardowska, Wprowadzenie Zarządzania Nr 3/2019 Rektora WSZiP z dnia 27.03.2019 w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (7 lipca 2020)