Kadra dydaktyczna

Zatrudniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną

Dziekan Wydziału Edukacji, Biznesu i Inżynierii
dr Agnieszka Tabor-Smardzewska

Prodziekan Wydziału Edukacji, Biznesu i Inżynierii
mgr Janusz Mulawa

Dyrektor organizacyjny
dr Piotr Laskowski

2019-10-12 11:13:48 : Dominika Twardowska, Usunięto Katedry, uaktualniono stanowiska dziekana, prodziekana i dyr. organizacyjnego

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (12 października 2019)