Opłaty za studia

REKRUTACJA LETNIA na semestr zimowy r.a. 2020/2021

Umowa o naukę oraz warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne

Regulamin Finansowy WSZiP

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminy ich wnoszenia dla osób na studiach niestacjonarnych w r.a. 2020/2021

REKRUTACJA ZIMOWA na semestr letni r.a. 2019/2020

REKRUTACJA LETNIA na semestr zimowy r.a. 2019 2020

REKRUTACJA ZIMOWA na semestr letni r.a. 2018 2019

2020-05-22 11:04:27 : Dominika Twardowska, Wprowadzono ZK NR 18/2020 z dnia 08.05.2020 w sprawie wprowadzenia umowy o naukę oraz warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne (umowa zawierana ze studentami rozpoczynającymi studia od r.a. 2020/2021) Wprowadzono ZK NR 17/2020 z dnia 08.05.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Finansowego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich WSZiP (Regulamin obowiązuje od 01.10.2020) Wprowadzono ZK NR 15/2020 z dnia 08.05.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób na studiach niestacjonarnych w r.a. 2020/2021
2020-01-30 13:27:45 : Dominika Twardowska, Wprowadzono opłaty za studia obowiązujące w rekrutacji zimowej na semestr letni r.a. 2019/2020
2020-01-30 13:26:49 : Dominika Twardowska, Wprowadzono umowę o naukę oraz warunkach pobierania opłat za studia oraz opłat za usługi edukacyjne (po zmianach) RZ r.a. 2019/2020
2020-01-30 13:24:53 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Regulamin Finansowy (po zmianach) RZ r.a. 2019/2020
2020-01-30 13:24:48 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Regulamin Finansowy (po zmianach) RZ r.a. 2019/2020
2019-04-09 12:15:30 : Dominika Twardowska, Wprowadzono Regulamin Finansowy studiów pierwszego, drugiego stopnia, oraz jednolitych magisterskich WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu (08.04.2019)
2019-04-09 12:14:45 : Dominika Twardowska, Wprowadzono umowę o naukę oraz warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne (r.a. 2019/2020)
2019-04-06 11:18:50 : Dominika Twardowska, Wprowadzono umowę o naukę oraz warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne (r.a. 2019/2020); Zarządzanie pierwszego stopnia , Pedagogika pierwszego stopnia, Zarządzanie drugiego stopnia, Pedagogika drugiego stopnia, Inżynieria Zarządzania, Pedagogika studia jednolite magisterskie
2018-12-01 11:48:04 : Dominika Twardowska, wprowadzenie umowy o naukę RZ 2018/2019
2018-12-01 11:47:32 : Dominika Twardowska, wprowadzenie opłat za studia w r.a. 2018 2019 RZ

Wytworzył: Michał Piłacki (1 grudnia 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (22 maja 2020)